image
menu

Portfolio

Avraham Fried

Yaakov Shwekey

Haim Yisrael

Yaniv Ben Mashiach

Zion Golan

Eli Herzlich

  • youtubeJust Give – Lyrics, music and arrangement

Motti Steinmetz

Yoni Z

  • youtubeGo On – Lyrics, music and arrangement

Shuki

  • youtubeMy Heart – Lyrics, music and arrangement

Levi Falkovitch

Erez Yehiel

Avishay Eshel

Eliya Vahav